Zaplanuj pobyty

1. Poznaj założenia ramowe pobytu w NOEE

Wycieczka jednodniowa to oferta łącząca elementy edukacyjne z ciekawymi formami spędzania czasu w otoczeniu lasu i uroków przyrody w NOEE. W trakcie pobytu uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach w wybranym temacie: odnawialne źródła energii, odpady, zapylacze i produkty pszczele, bioróżnorodność, oraz korzystać z ciekawych miejsc w naszym ośrodku np: ogrodu, parku linowego, skoczni, tablic czy wiat edukacyjnych. Dla wyładowania energii, dla wszystkich gości, przygotowana jest gra terenowa z nagrodami.

 

Ramowy plan pobytu:

 • Przyjazd do NOEE, rejestracja
 • Maraton wiedzy (wykład, pokaz, film)
 • Warsztaty tematyczne/kreatywne (w grupach)
 • Posiłek/Obiad (stołówka NOEE)
 • Gra Terenowa
 • Park Linowy/Ognisko (opcja)
 • Wyjazd z NOEE

Wycieczka 2-dniowa łączy wartości pobytu 1-dniowego o aspekty integracji wieczornej oraz większej ilości czasu poświęconego na edukację ekologiczną i przebywanie w otoczeniu przyrody. Brak presji wyjazdu w pierwszym dniu pobytu pozwala na elastyczne podejście do organizacji zajęć powiązanych z rywalizacją, mamy możliwość wykorzystania godzin wieczornych i nocnych na organizację zajęć i pokazów wymagających zaciemnienia –obserwacje nieba, nocne podchody, wyjście i słuchanie odgłosów lasu – nocą. Nasza wiata biesiadna pozwala również na organizację wieczornych ognisk z zabawami.

Ramowy plan pobytu:

Dzień 1:

 • Przyjazd do NOEE, rejestracja
 • Maraton wiedzy (wykład, pokaz, film)
 • Gra Terenowa
 • Obiad
 • Warsztaty tematyczne/kreatywne (w grupach)
 • Park Linowy (opcja)
 • Ognisko (opcja)
 • Warsztaty nocne (opcja)

 

Dzień 2:

 • Śniadanie
 • Warsztaty terenowe/warsztaty techniczne
 • Obiad
 • Wyjazd z NOEE

 

Przyjazd do NOEE na 3 lub 4 dni to okazja oderwania się od codzienności i spędzenia czasu w otulinie natury, uczestnicząc w dużej ilości ciekawych zajęć ekologicznych i grach/zabawach przygotowanych przez nasz Ośrodek. W ciągu dnia będziemy aktywnie korzystali z przestrzeni i ciekawych miejsc w Ośrodku (wiaty edukacyjne, tablice edukacyjne, siłownia, skocznia czy Park Linowy), zorganizujemy warsztaty praktyczne (w tym strzelanie z łuku, budowanie domków lęgowych itp.), pójdziemy w teren z leśnikami – wyposażeni w sprzęt fotograficzny i optyczny. Poznamy tajniki pracy leśników, pszczelarza czy botanika. Wieczorami spędzimy czas przy ognisku, przy bezchmurnym niebie spojrzymy na gwiazdy przez naszą profesjonalną lunetę.

 

Ramowy plan pobytu:

Dzień przyjazdu:

 • Przyjazd do NOEE, rejestracja
 • Maraton wiedzy (wykład, pokaz, film)
 • Gra Terenowa w NOEE
 • Posiłek/Obiad
 • Park Linowy
 • Ognisko

 

Dzień pobytu (pełen dzień)

 • Śniadanie
 • Warsztaty techniczne w NOEE
 • Sesja gier i zabaw
 • Obiad
 • Wycieczka/warsztaty terenowe
 • Quiz ekologiczny
 • Ognisko/warsztaty wieczorne

 

Dzień wyjazdu:

 • Śniadanie
 • Warsztaty terenowe/warsztaty techniczne
 • Obiad
 • Rozdanie nagród i pamiątek
 • Wyjazd z NOEE

Parametry oferty

W ramach pobytu w NOEE możesz skorzystać z gotowych rozwiązań ale również elastycznie konfigurować pobyt korzystając z dostępnych scenariuszy zajęć. Główne założenia pobytu w NOEE, elementy ujęte w poszczególnych pakietach, ceny pakietów i elementów dodatkowych zawarte są w poniższym zestawieniu.

Zestawienie ofert NOEE

1 Dzień
 • Ilość warsztatów: 2
 • Gry terenowe: 1
 • Posiłki: 1
 • Ognisko: +25 zł
 • Park linowy: +35zł
 • Cena (od)*: 95zł
2 Dni
 • Ilość warsztatów: 4
 • Gry terenowe: 2
 • Posiłki: 4
 • Ognisko: +25 zł
 • Park linowy: +35zł
 • Cena (od)*: 298zł
3 Dni
 • Ilość warsztatów: 5
 • Gry terenowe: 3
 • Posiłki: 7
 • Ognisko: 1
 • Park linowy:1
 • Cena (od)*: 535zł
4 Dni
 • Ilość warsztatów: 6
 • Gry terenowe: 4
 • Posiłki: 10
 • Ognisko: 2
 • Park linowy: 1
 • Cena (od)*: 737zł

* – koszty pobytu w Ośrodku mogą się różnić w zależności od szczegółowego harmonogramu pobytu, w tym wybranych zajęć i aktywności (informacje o dodatkowych kosztach zawarte są w ofercie)

Jak zaplanować pobyt

Najlepszym sposobem na stworzenie wyjątkowego pobytu jest nawiązanie kontaktu z Zespołem NOEE i przeprowadzenie konsultacji. W ten sposób przygotujemy dla Państwa najlepsze zestawienie aktywności podczas pobytu. Dopasujemy również pobyt do możliwości i warunków jakie są powiązane z naszymi warsztatami terenowymi – które często powiązane są z wyrafinowanymi warunkami i rezerwacją  specjalnie przygotowanych narzędzi edukacji i edukatorów. W sposób szczególny dotyczy to np. zaproszenia naukowców i ekspertów do organizacji wybranych elementów oferty.

Aby zaplanować pobyt – rekomendujemy wykorzystanie naszej ścieżki rezerwacji.

01

Zadzwoń do NOEE w celu ustalenia dostępnych terminów.

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe:

 1. Telefon:
 2. E-mail: biuro@noee.edu.pl

02

Wypełnij i wyślij Formularz Zapytania Ofertowego, wskazując główne parametry grupy i wyjazdu.

Na tej podstawie przygotujemy ofertę pobytu. Możesz skorzystać z formularza on-line lub pobrać i wypełnić plik doc. (wymaga odesłania mailem do NOEE).

03

Zespół NOEE przygotuje ofertę i prześle w krótkim terminie na adres email wskazany w zapytaniu.

04

(opcja) Dokonaj wstępnej rezerwacji korzystając z Formularza Wstępnej Rezerwacji

(szczegóły i warunki są opisane poniżej).

Jeżeli oferta będzie wymagała dalszych ustaleń to należy zadzwonić lub napisać jaki jest zakres oczekiwanych zmian. W przypadku braku uwag przechodzimy do punktu 5.

05

Wypełnij Formularz Rezerwacji i odeślij do NOEE

proszę pamiętać o niezbędnych podpisach. Rezerwacja będzie miała ograniczony termin obowiązywania.

06

NOEE przygotuje Umowę wraz z instrukcją jej wypełnienia i warunkami płatności.

07

Podpisana umowa powinna być dostarczona pocztą do NOEE w terminie 14 dni od przekazania przez biuro NOEE.

Warunki wstępnej rezerwacji:

 • Opiekun/nauczyciel/przedstawiciel grupy może dokonać wstępnej rezerwacji terminu pobytu w NOEE, która będzie ważna 14 dni,
 • Wstępna rezerwacja dokonywana jest na podstawie przesłanego Formularza Zapytania Ofertowego,
 • przed upływem 14 dni opiekun/nauczyciel/przedstawiciel grupy zobowiązany jest odesłać Formularz Rezerwacji, o którym jest mowa wyżej i który będzie podstawą przygotowania Umowy,
 • nieodesłanie w ciągu 14 dni Formularz Rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji,

Warunki płatności

O ile umowa nie stanowi inaczej, płatność za usługi zawarte w Formularzu Rezerwacji odbywać się będzie w następujący sposób:

 • 30% wartości umowy w okresie 14 dni od daty wystawienia umowy,
 • 70% wartości umowy na minimum 30 dni przed przyjazdem do NOEE.