Zajęcia plenerowe i terenowe

Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt

Las bliżej nieznany

 • uważny spacer w lesie zaplanowaną trasą z motywem przewodnim – leśnym bingo
 • odnajdywanie obiektów, organizmów i zbiorowisk przedstawionych na karcie/kartach do bingo,
 • przy różnych obiektach ciekawostki, pytania/zagadki lub innego rodzaju wyzwanie związane z danym obiektem (do wykonania na miejscu lub po powrocie w ośrodku) i zbieranie materiału naturalnego,
 • forma łącząca aktywnie spędzony czas i treści edukacyjne.

Czas trwania: 3h

Rekomendacja: SP 1-6

Tematyka NOEE:  Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt

UWAGA:  grupa max 15 osób

Trening orientacji w terenie

 • praktyczne zajęcia uczące zachowania w terenie, zawierające zapoznanie z mapą i kompasem, zasada działania, skala,
 • wiedza podstawowa będzie sprawdzona w działaniu poprzez zajęcia w terenie, w tym wyznaczanie kierunków, odnajdywanie obiektów w podanym kierunku i inne,
 • planujemy również krótką grę terenową z wykorzystaniem nabytych umiejętności – dla najlepszych nagrody.

Czas trwania: 1,5h

Rekomendacja: SP 1-8

Tematyka NOEE: Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt

Bezpiecznie w lesie (zasady korzystania z lasu)

 • zajęcia prowadzone wspólnie z Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka, których celem jest przybliżenie lasu gościom NOEE,
 • podczas zajęć uczestnicy poznają, jak orientować się w lesie, przygotować się na wyprawę do lasu, znają zagrożenia i zasady korzystania z lasu, poznają zasady zachowania w przypadku potencjalnie niebezpiecznych sytuacji,
 • celem zajęć jest przekazanie, że lasy są ogólnodostępne i każdy może z nich bezpłatnie korzystać, ale są pewne zasady, ograniczenia i zagrożenia, z których uczestnicy musza zdawać sobie sprawę.
 • Oczywiście wyjdziecie do lasu!

Czas trwania: 1,5h

Rekomendacja: SP 1-8

Tematyka NOEE: Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt

Człowiek w ekosystemie górskim

 • uczestnicząc w tych zajęciach poznać można kluczowe cechy różnorodności krajobrazów i środowisk górskich,
 • pod okiem fachowca przeprowadzony zostanie warsztat służący przygotowania i radzenia sobie w czasie wyjazdu w góry, w tym prezentacja sprzętu i etapów przygotowania (planowanie, co trzeba wiedzieć, skąd brać informacje, prognoza pogody),
 • elementem warsztatu będzie temat jak i co spakować ( ubranie, sprzęt, apteczka, żywność) oraz jak zorganizować biwakowanie. 

Czas trwania: 1,5h

Rekomendacja: SP 1-8, LO/TECH

Tematyka NOEE: Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt

Wyjście terenowe tropem pająków

 • zajęcia terenowe poświęcone tematyce pająków i ich obecności w naturze, to okazja do przekonania się, że pająki towarzyszą nam, często niezauważone, na każdym kroku, zasiedlają niemal wszystkie dostępne mikrosiedliska, są do nich rozmaicie przystosowane
 • odławianie osobników różnymi metodami nieinwazyjnymi: czerpak entomologiczny – do odławiania pająków z roślin zielnych, parasolka – strząsanie z krzewów i drzew, sito entomologiczne – chwytanie pająków naziemnych i „na upatrzonego”
 • po obejrzeniu bezkręgowce wypuszczane są na wolność

Czas trwania: 1,5h

Rekomendacja: SP 1-8, LO/TECH

Tematyka NOEE: Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt

Budowa warstwowa lasu

 • zajęcia terenowe połączone z wykładem o roślinności lasów, warstwach lasu, typach lasów,
 • poznawanie i oznaczanie gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla poszczególnych warstw lasu,
 • tworzenie dokumentacji zdjęciowej terenu,
 • (opcja) tworzenie mapy terenowej z oznaczonymi gatunkami.

Czas trwania: 3h

Rekomendacja: SP 4-8, LO/TECH

Tematyka NOEE: Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt

Podchody leśne

 • zabawa terenowa bazująca na podstawowych zasadach klasycznych „podchodów”,
 • znaki i wskazówki nawigacyjne wykonywane są z wykorzystaniem materiałów znalezionych w lesie,
 • uczestnicy mają za zadanie poznać różne typy roślinności leśnej, wykonać dokumentację zdjęciową, odnaleźć miejsca z mapy drogowej.

Czas trwania: 1,5h

Rekomendacja: SP 4-8,

Tematyka NOEE: Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt

Tropy zwierząt

 • aktywne warsztaty poświęcone poznawaniu i rozpoznawaniu tropów wybranych zwierząt leśnych,
 • korzystając z dedykowanych tablic edukacyjnych i ukrytych tropów będziemy rozwiązywali zagadki „tropowe”,
 • wykonamy odlewy tropów wybranych zwierząt kopytnych spotykanych w naszych lasach.

Czas trwania: 1,5h

Rekomendacja: SP 1-8,

Tematyka NOEE: Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt

Geocatching leśny

 • gra terenowa powiązana z szukaniem ukrytych „skarbów” na terenie ośrodka i sąsiadującym lesie,
 • małe zespoły rywalizują o odkrycie jak największej ilości ukrytych rzeczy, korzystając z danych nawigacyjnych przygotowanych przez zespół NOEE,
 • znalezione skarby/przedmioty stają się własnością uczestników,

Czas trwania: 1,5h

Rekomendacja: SP 1-8,

Tematyka NOEE: Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt

Gra terenowa „Poznaj NOEE”

 • gra terenowa dedykowana poznaniu Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej: magicznych miejsc, ukrytych treści, ciekawych zagadek,
 • bazując na specjalnie przygotowanym przewodniku i mapie Ośrodka, rozwiązywać będziecie zagadki, quizy i rebusy – wszystko punktowane i nagradzane,
 • scenariusze dopasowane do wieku i możliwości będą angażować wszystkich gości NOEE.

Czas trwania: 0,5 – 1,5h

Rekomendacja: wszyscy goście

Tematyka NOEE: wszystkie tematy

Ścieżka i miejsca sensoryczne w Ogrodzie Biblijnym

 • wyjątkowa przygoda z poznawaniem lasu i terenów Ośrodka używając świadomie różnych zmysłów,
 • przejdziecie naszą ścieżką sensoryczną gdzie włączycie „dotyk”, przy tablicach multimedialnych będziemy używać „słuchu”, w lesie będziemy nawigować „węchem”, a wzrok będzie zbierał informacje o otoczeniu, w którym to wszystko się dzieje,
 • używać będziecie różnych rekwizytów z NOEE, które wzmacniać będą nasze doznania,
 • na koniec włączymy „smak” aby uzupełnić energię na dalszy pobyt w NOEE.

Czas trwania: 1,5h

Rekomendacja: wszyscy goście

Tematyka NOEE: Bioróżnorodność, świat roślin i zwierząt