Irys syberyjski ‘Silver Edge’ (Iris sibirica ‘Silver Edge’)

Irys syberyjski ‘Silver Edge’ (Iris sibirica ‘Silver Edge’)